Автор Адміністратор

Час на читання: 16 хв. 1 сек.

news

Оприлюднено аналіз регуляторного впливу проекту норм надання послуг з вивезення побутових відходів

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення  побутових відходів  на території  Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення виконкому»

І. Визначення  проблеми.

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері  поводження з відходами», органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів.

Відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів відноситься до повноважень виконавчих органів відповідних рад.

На сьогоднішній день норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Хмельницькому затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.09.2016 № 673. Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, які затверджено наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. № 259, норми надання послуг з вивезення побутових відходів переглядаються один раз на 5 років.

Крім того, протягом останніх років до Хмельницької міської громади було приєднано декілька територіальних громад.  

У зв’язку з цим виникла необхідність затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів на території  Хмельницької міської територіальної громади, які були розроблені Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства».

Затвердження норм надання послуг з вивезення  побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств – виконавців комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади, дозволить підвищити якість надання послуг із вивезення побутових відходів на рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

Основні групи , на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Суб’єкти малого підприємництва

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

         Метою прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами і розвитку конкурентного середовища у цій сфері; створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

  1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення цілей є:

Вид альтернативи

                       Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін.

Користування рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від  22.09.2016 № 673 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення  побутових відходів у м. Хмельницькому та втрату чинності рішення виконкому» не вирішить існуючу проблему поводження з відходами.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Прийняття даного регуляторного акта дозволить створити відповідні умови для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутня, створює проблеми при укладання угод  суб’єктам  господарювання – виконавцям комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів.

Відсутні.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні.

Відсутні.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади.

Витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних  відходів.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі/Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

3469

3469

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100%

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні.

Відсутні.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Встановлення єдиних підходів до показників нормування надання послуг з вивезення  побутових відходів

Відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Залишити ситуацію без змін.

1

Не забезпечує розв’язання існуючої проблеми.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

3

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, забезпечує реальне відображення норм надання послуг з вивезення побутових відходів в житловій забудові та на об’єктах невиробничої сфери для територіальної громади.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні.

Не відповідність обсягів утворення побутових відходів, які не є стабільним показником, кількість відходів постійно змінюється, як на побутовому рівні, так і в різних сферах діяльності.

Проблема продовжує існувати.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Досягнення встановлених цілей.

Визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів.

Забезпечує розв’язання проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити ситуацію без змін.

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

Зміни чинного законодавства у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів.

Прийняття даного регуляторного акта.

 

Прийнятна, адже вирішує усі проблемні питання.

V. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

-  установлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

- планування робіт з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

- упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних відходів;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання та вивезення.

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування. Враховуючи, що під дію даного акту підпадають виконавці послуг, малі та мікро суб’єкти  господарювання  здійснено розрахунок їх витрат в М-тесті.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводяться розробником у травні 2021р.

Порядко-вий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1

Робочі зустрічі з представниками суб'єктів господарювання, ОСББ

50 СПД

Підтримано

необхідність

перегляду норм

надання послуг з

вивезення

побутових відходів

2

Телефонні консультації, «живий» діалог під час

60 СПД

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі): кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3469 (одиниць), у тому числі малого та мікро підприємництва 3469 (одиниць). Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

5

Інші процедури (уточнити)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3469

 

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено х

Додаткових витрат не передбачено

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

9

Процедури отримання первинної

інформації про вимоги регулювання

(витрати часу на отримання інформації(0,5 год) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (розмір погодинної мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2021р. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № №1082-ІХ

0,5 год х 36,11 грн=18,05 грн

-

18,05

10

Процедури організації виконання вимог регулювання *

(витрати часу на  впровадження внутрішніх для суб’єкта господарювання  процедур упровадження вимог регулювання (8 год)Х 36,11грн)

8 год х 36,11грн =288,88 грн

-

288,88 грн

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

306,93 грн

Х

306,93 грн

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3469

3469

3469

16

Сумарно, гривень

18,05*3469+288,88=

=62904,33 грн

Х

 

                   

      * - дані витрати несуть виконавці послуг з вивезення побутових відходів, тому встановлення норм пов’язане з плануванням діяльності цих підприємств та внутрішніми документами. Суб’єкти, що утворюють відходи не використовують вказані норми в своїй діяльності (використовують тарифи на вивезення відходів).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:  Хмельницька міська рада та її виконавчі органи                                                              

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання відсутні, тому що рішенням не регулюються питання діяльності органу місцевого самоврядування.

 4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

62904,33 грн

62904,33 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

62904,33 грн

62904,33 грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

62904,33 грн

62904,33 грн

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Зазначена сума є прийнятною для 3469 суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на 5 років.  Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, які затверджено наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. № 259, норми надання послуг з вивезення побутових відходів переглядаються один раз на 5 років.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Статистичними показниками результативності дії регуляторного акта є:

-   обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

-   рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів;

 -  звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;

- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

Показник

2021 р.

2022 р.

2023 р.

2024 р.

2025 р.

Бюджет

Встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів не передбачає додаткових надходжень до бюджету.

Кількість суб’єктів господарювання (орієнтовна)

3469

3469

3469

3469

3469

Час, що витрачають суб’єкти господарювання

Суб’єкти господарювання не витрачатимуть час на виконання регуляторного акту, окрім суб’єктів, що надають послуги з вивезення побутових відходів у кількості 8 годин, щодо внесення змін до внутрішньої документації.

Кошти, що витрачають суб’єкти господарювання

Оплата послуг здійснюватиметься відповідно до встановлених тарифів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності  буде здійснюватись через три роки.

Відстеження цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним  методом.

Для відстеження будуть використовуватись статистичні дані органів влади, а також інформації підприємства - надавача послуг із вивезення побутових відходів ХКП "Спецкомунтранс" .

                  

Директор Хмельницького комунального

підприємства «Спецкомунтранс»                                                                   

                                                                                

 

 

 

О.ЗІМІН

 

Читайте також

news
Відкриття нової Філії №1 відділу збуту послуг

З 28.03.2022 року відкривається нова Філія №1 відділу збуту послуг за адресою вул. Проскурівська, 15 (у приміщенні бюро технічної інвентаризації) 2-й поверх.

news
Міська акція "ПАКЕТ ПАКЕТІВ"

news
Розміщено для ознайомлення публічний договір приєднання

news
Відкриття Гуфі-центру