organization

Дільниця по господарському обслуговуванню виробництва
Дільниця по господарському обслуговуванню виробництва (далі - Дільниця) є структурним підрозділом Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі — Підприємство).

Метою діяльності Дільниці є:

- господарське обслуговування підприємства, його підрозділів та дільниць, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщеннях підприємства, технічне обслуговування приміщень підприємства тощо.

Основними завданнями Дільниці є:

1) забезпечення Підприємства обладнанням, інструментами, господарським обладнанням,  інвентарем, та здійснення належного контролю за їх економним та раціональним використанням;

2) зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства.

3) здійснення контролю за експлуатацією: будівель, об’єктів опалювальних систем, систем водопостачання, котелень та трубопроводів, систем електропостачання, які знаходяться на Підприємства.