organization

Порядок формування плати за послуги
 

Роз’яснення щодо формування плати за послугу з поводження з побутовими відходами

 

І.Нормативна база та основні терміни

 

Поводження з побутовими відходами в Україні здійснюється відповідно до державних норм і стандартів. Ці правила закріплені у законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Механізм надання суб’єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах визначено Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (зі змінами).

Основні терміни:

  • Послуги з поводження з побутовими відходами – послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами з благоустрою території населеного пункту, затвердженими органом місцевого самоврядування.
  • Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і не використовуються за місцем їх накопичення.
  • Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
  • Великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50х50х50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1м3;
  • Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
  • Норма надання послуги з поводження з побутовими відходами - кількість побутових відходів, що утворюється на одну розрахункову одиницю (одного мешканця) за одиницю часу (доба, місяць, рік).
  • Тариф - вартість надання послуги з вивезення, захоронення 1 м3  побутових відходів.

2.Плата за послугу з поводження з побутовими відходами

Плата за послугу розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів та норм надання послуги.

Тарифи на послуги ХКП "Спецкомунтранс" з поводження з побутовими відходами затверджено рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 498 від 27.05.2021 року (введено в дію з 19.06.2021 р.):

 

Найменування

Тариф, грн./м3

для  споживачів послуг за індивідуальними договорами  у багатоквартирних будинках

для  споживачів послуг, крім  споживачів послуг за індивідуальними договорами  у багатоквартирних будинках

Вивезення рідких відходів (РВ)

192,98

192,98

Вивезення твердих побутових відходів (ТПВ)

для  споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики

64,96

67,00

для  споживачів, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в місцях загального користування

88,12

90,89

Вивезення  великогабаритних відходів (ВГВ)

428,18

441,64

Захоронення відходів

33,31

34,33

Разом вивезення та захоронення ТПВ

для  споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики

98,27

101,33

для  споживачів, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в місцях загального користування

121,43

125,22

Разом вивезення  та захоронення ВГВ

461,49

475,97

 

Норми надання послуги з поводження з побутовими відходами затверджено рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 723 від 22.07.2021 року (введено в дію з 01.08.2021 р.):

 

№ з/п

Джерела утворення відходів

Розрахункова одиниця

Норма на одну розрахункову одиницю (середня на рік), м3

тверді побутові відходи

великогабаритні відходи

1

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою м. Хмельницького

1 мешканець

2,44

0,12

2

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою м. Хмельницького

1 мешканець

2,70

0,12

 

Плата за послугу з поводження з побутовими відходами для мешканців м.Хмельницького з 01 серпня 2021 р.:

 

Найменування

Тверді побутові відходи

Великогабаритні відходи

Плата, грн. на місяць, разом

Тариф, грн./м3

Сере- дньо- річна норма надання послуг, м3/меш- канця

Вартість річна на 1 особу, грн.

Плата на 1 особу в місяць, грн.

Тариф, грн./м3

Сере- дньо- річна норма надання послуг, м3/меш-
канця

Вартість річна на 1 особу, грн.

Плата на 1 особу в місяць, грн.

Для споживачів послуг у будинках з функціонуючим сміттєпроводом та споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики

для споживачів послуг за інди-
відуальними договорами у багатоквартир-
них будинках

98,27

2,44

239,78

19,98

461,49

0,12

55,38

4,61

24,59

для споживачів послуг, крім споживачів за індивідуаль-
ними дого-
ворами у бага-
токвартирних будинках

101,33

2,44

247,25

20,60

475,97

0,12

57,12

4,76

25,36

для споживачів послуг у бу-
динках приват-
ного сектору з присадибною ділянкою

101,33

2,70

273,59

22,80

475,97

0,12

57,12

4,76

27,56

Для споживачів послуг, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в місцях загального користування

для споживачів послуг за інди-
відуальними договорами у багато квартир-
них будинках

121,43

2,44

296,29

24,69

461,49

0,12

55,38

4,61

29,30

для споживачів послуг, крім споживачів за індивідуаль-
ними дого-
ворами у бага-
токвартирних будинках

125,22

2,44

305,54

25,46

475,97

0,12

57,12

4,76

30,22

для споживачів послуг у бу-
динках приват-
ного сектору з присадибною ділянкою

125,22

2,70

338,09

28,17

475,97

0,12

57,12

4,76

32,93